نمایش دادن همه 7 نتیجه

ماسک ffp2 پنج لایه بدون سوپاپ سفید

6,500 تومان
ماسک بدون سوپاپ ۵ لایه اوژن دارای تاییدیه دانشگاه علوم پزشکی ایران ۵لایه شامل ۱لایه ملت‌بلون و ۴لایه اسپان باند

ماسک ffp2 پنج لایه بدون سوپاپ طوسی

6,500 تومان
ماسک ۵لایه بدون سوپاپ اوژن دارای تاییدیه دانشگاه علوم پزشکی ایران ۵لایه شامل ۱لایه ملت‌لون و ۴لایه اسپان باند فنر

ماسک ffp2 پنج لایه سوپاپ دار

7,000 تومان
ماسک سوپاپ‌دار ۵ لایه اوژن دارای تاییدیه دانشگاه علوم پزشکی ۵لایه شامل ۴ لایه اسپان باند و یک‌لایه ملت بلون

ماسک ffp2 شش لایه سوپاپ دار سفید

8,500 تومان
ماسک سوپاپ‌دار ffp2 سفید امگا دارای تاییدیه دانشگاه علوم پزشکی ایران ۶ لایه شامل ۵ لایه اسپان و یک لایه

ماسک ffp2 شش لایه سوپاپ‌دار کربن اکتیو

9,800 تومان
ماسک ۶لایه ffp2 سوپاپ‌دار کربن‌ اکتیو امگا دارای تاییدیه دانشگاه علوم پزشکی ایران ۶لایه شامل ۱ لایه کربن‌اکتیو،۱ لایه ملت‌بلون

ماسک ffp3 هفت لایه سوپاپ‌دار

11,000 تومان
ماسک ۷لایه ffp3 سوپاپ‌دار آرن دارای تاییدیه دانشگاه علوم پزشکی ایران ۷لایه شامل ۲لایه ملت‌بلون،۱ لایه کربن‌اکتیو و ۴لایه اسپان

ماسک KN95 پنج لایه

6,000 تومان
ماسک ۵لایه ذوزنقه‌ای KN95 آرکا دارای تاییدیه دانشگاه علوم پزشکی ایران ۵لایه شامل ۱لایه ملت بلون و ۴لایه اسپان باند