آدرس: نازی آباد ، خیابان رجایی ، کوچه طالبلو ، پلاک 19

شماره تماس: 09383422410